ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  普通整流二极管
  高速整流二极管
  高效整流二极管
  高效整流二极管
  超高速整流二极管
  肖特基二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  瞬态电压抑制二极管
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
 
ULTRA FAST RECOVERY RECOVERY DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
(VRRM)
@25C
@100C
@125C
50
100
200
300
400
600
800
1000
DOWN
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 DO-41 10 100 1.00 1.0 30 50 OJ UF400x UF4001 UF4002 UF4003  UF4004   
1.70 75      UF4005 UF4006 UF4007
3.0 DO-201AD 10 100  1.00 3.0 150 50 UF540x UF5400 UF5401 UF5402 UF5403 UF5404   
1.70 75      UF5406 UF5407 UF5408

 

GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
(VRRM)
@25C
@100C
@125C
50
100
200
300
400
600
800
1000
DOWN
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 DO-41 10 100 1.00 1.0 30 50 GPP UF400xG UF4001G UF4002G UF4003G  UF4004G   
1.70 75      UF4005G UF4006G UF4007G
DO-41 5  100 0.95 1.0 30 50 EGP10x EGP10A EGP10B EGP10D     
1.25    EGP10F EGP10G   
2.0 DO-15 5  100 0.95 2.0 75 50 EGP20x EGP20A EGP20B EGP20D     
1.25    EGP20F EGP20G   
3.0 DO-201AD 10 100 1.00 3.0 150 50 UF540xG UF5400G UF5401G UF5402G UF5403G UF5404G   
1.70       UF5406G UF5407G UF5408G
DO-201AD 5  100 0.95 3.0 125 50 EGP30x EGP30A EGP30B EGP30D     
1.25    EGP30F EGP30G   

 

HIGH EFFICIENCY RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
(VRRM)
@25C
@100C
@125C
50
100
200
300
400
600
800
1000
DWON
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 R-1 5 100 1.00 1.0 30 50 OJ (Open Junction) 1Hx 1H1 1H2 1H3     
1.30    1H4 1H5   
1.70 75      1H6 1H7 1H8
A-405 5 100 1.00 1.0 30 50 HER10xS HER101S HER102S HER103S     
1.30    HER104S HER105S   
1.70 75      HER106S HER107S HER108S
DO-41 5 100 1.00 1.0 30 50 HER10x HER101 HER102 HER103     
1.30    HER104 HER105   
1.70 75      HER106 HER107 HER108
1.5 DO-41 5 100 1.00 1.5 50 50 HER15xS HER151S HER152S HER153S     
1.30    HER154S HER155S   
1.70 75      HER156S HER157S HER158S
DO-15 5 100 1.00 1.5 50 50 HER15x HER151 HER152 HER153     
1.30    HER154 HER155   
1.70 75      HER156 HER157 HER158
2.0 DO-15 5 100 1.00 2.0 60 50 HER20x HER201 HER202 HER203     
1.30    HER204 HER205   
1.70 75      HER206 HER207 HER208
3.0 DO-201AD 10 200  1.00 3.0 150 50 HER30x HER301 HER302 HER303 HER304   
1.30     HER305   
1.70 75      HER306 HER307 HER308
5.0 DO-201AD 10 150  1.00 5.0 200 50 HER50x HER501 HER502 HER503     
1.30    HER504 HER505   
1.70 150 75      HER506 HER507 HER508
6.0 DO-201AD 10 200 1.00 6.0 200 50 HER60xS HER601S HER602S HER603S     
1.30    HER604S HER605S   
1.70 75      HER606S HER607S HER608S
R-6 10 200 1.00 6.0 200 50 HER60x HER601 HER602 HER603     
1.30    HER604 HER605   
1.70 75      HER606 HER607 HER608

 

  ,, ,
GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENCY RECTIFIER DIODE
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 1A-6A Series
IAV(A)
PKG
IR(Max)
VF
(Max)
@ IF
IFSM
(Max)
Trr
(Max)
Chip
Marking
(VRRM)
@25C
@100C
@125C
50
100
200
300
400
600
800
1000
DWON
(uA)
(uA)
(uA)
(V)
(A)
(A)
(nS)
 
S<>T(O)
(V)
1.0 R-1 5 100 1.00 1.0 30 50 GPP
(GlassPassivatedPellet)
1HxG 1H1G 1H2G 1H3G     
1.30    1H4G 1H5G   
1.70 75      1H6G 1H7G 1H8G
A-405 5 100 1.00 1.0 30 50 HER10xSG HER101SG HER102SG HER103SG      
1.30    HER104SG HER105SG , 
1, .70 75    HER106SG HER107SG HER108SG
DO-4, 1 5 100 1.00 1.0 30 50 HER10xG HER101G HER102G H, ER103G      
1.30    HER104G HER105G   
1.70 75      HER106G HER107GHER108G
1.5 DO-15 5 150 1.00 1.5 50 50 HER15xG HER151G HER152G HER153G      
1.30    HER154G HER155G   
1.70 75      HER156G HER157G HER158G
2.0 DO-15 5 150 1.00 2.0 60 50 HER20xG HER201G HER202G HER203G     
 
1.30    HER204G HER205G   
1.70 75      HER206G HER207G HER208G
3.0 DO-201AD 10 150 1.00 3.0 200 50 HER30xG HER301G HER302G HER303G      
1.30    HER304G HER305G   
1.70 150 75      HER306G HER307G HER308G
6.0 R-6 10 200 1.00 6.0 200 50 HER60xG HER601G HER602G HER603G      
1.30    HER604G HER605G   
1.70 75      HER606G HER607G HER608G

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 苏ICP备12039779号-1 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com